DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Ochrana ovzduší

V oblasti ochrany ovzduší nabízíme :

 

*  vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší, včetně výpočtů poplatků a ohlašování do             ISPOP  ( Integrovaný Systém Plnění Ohlašovacích Povinností )

Ohlašování SPE ( Souhrnná Provozní Evidence )  spalovacích i ostatních zdrojů znečišťování ovzduší a související

poplatková agenda se v tomto roce řídí již novou vyhláškou a to č. 205/2009 Sb., která nahradila vyhlášku č.356/2002 Sb.

Dle zákona č.25/2008 Sb.o IRZ ( Integrovaný Registr Znečišťování ) bylo zavedeno povinné ohlašování prostřednictvím systému ISPOP ( Integrovaný Systém Plnění Ohlašovacích Povinností ) v elektronickém podání.

ISPOP je informační systém, zajišťující příjem a zpracování vybraných ohlašovacích povinností 
v oblasti životního prostředí a další distribuci hlášení dotčeným institucím státní a veřejné správy.
Pro přístup k elektronickému účtu ISPOP je nutno být zaregistrovaným uživatelem.

Nabízíme Vám zpracování přihlášky k uživatelskému účtu, registraci provozoven, vyplnění formulářů, výpočty poplatků,

včasné podávání hlášení a kompletní vedení agendy v oblasti znečišťování ovzduší.

 

Dle zákona č. 86/2002 Sb. se stacionární spalovací

zdroje znečištění ovzduší dělí na :

1. zvláště velké zdroje ( ZVZ ) - o jmenovitém tepelném příkonu 50 MW a vyšším bez přihlédnutí ke jmen. tepelnému výkonu

2. velké zdroje ( VZ ) - o jmenovitém tepelném výkonu vyšším než   5 MW do 50 MW , nespadající     do sk. 1

3. střední zdroje ( SZ ) - o jmenovitém tepelném výkonu od 0,2 MW do 5 MW včetně

4. malé zdroje ( MZ ) - o jmenovitém tepelném výkonu nižším než  0,2 MW

Popis rozsahu a termínů kontroly účinnosti kotlů .

 

Stáří kotle , ( dle data uvedení do provozu ) 

 

Jmenovitý výkon kotle :

 

 

Četnost opakování :

 

Pravidelná kontrola účinnosti kotlů -

( u mladších 15 let )

20 kW - 200 kW

u kotlů na zemní plyn

1 x 4 roky

Pravidelná kontrola účinnosti kotlů -

( u mladších 15 let )

20 kW - 200 kW

u kotlů na pevná a kapalná paliva

1 x 2 roky

Pravidelná kontrola účinnosti kotlů -

( u mladších 15 let )

více než 200 kw 1 x rok

Jednorázová kontrola účinnosti kotlů + otopné soustavy -

( u starších 15 let )

více než 20 kW neopakuje se

 

Jedná se o Zákon č.406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění Zákona č. 393/2007 Sb. a Vyhlášku č. 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů s platností od 1.11. 2007.

Kontrola účinnosti se týká provozovaných kotlů určených k vytápění , spalujících plynná, kapalná nebo pevná paliva se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 20 kW , ( s výjimkou domácností ) .