DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Ekoaudit‚ outsourcing

EKOAUDIT posouzení firmy z hlediska plnění povinností při ochraně životního prostředí.

Přezkoumání plnění povinností dle platné legislativy a v souladu se zákony v oblasti ochrany životního prostředí.

Jedná se především o :

  • odpadové hospodářství
  • vodní hospodářství
  • ochrana ovzduší
  • chemické látky a přípravky
  • obalové hospodářství a další

Přezkoumání stávajícího stavu je prováděno na základě prohlídky provozovny, konzultaci s odpovědným zástupcem firmy, včetně prostudování veškeré dokumentace týkající se životního prostředí a porovnání s legislativními požadavky. 

Ve výsledku je zpracována písemná zpráva s komentářem a analalýzou skutečného stavu při plnění povinností, včetně doporučení na odstranění případných neshod a nedostatků, doplnění chybějících písemných materiálů apod. Nezbytné je zaměření se na preventivní opatření.  

 
EKOLOGICKÝ  OUTSOURCING 

- odborné poradenství a smluvní dozor ve firmě se zjištěním skutečného stavu oblasti ekologie
  a vypracování opatření na odstranění případných nedostatků, včetně průběžného sledování
  legislativního vývoje s následnou aplikací na provozní podmínky klienta.

Tato služba je vždy upravena přesně na míru a dle požadavků zákazníka.