DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Úvodní strana

Věnujeme se životnímu prostředí a environmentální politice.V této oblasti poskytujeme služby
s poradenskou a konzultační činností především v regionu Pardubického kraje.

 

Převažující předměty naší nabídky služeb :

- vedení agendy při nakládání s odpady a obaly, a to zejména u :

  • subjektů provozujících zemědělskou činnost
  • zdravotnických zařízení, privátních lékařů,
  • stomatologů, veterinářů, laboratoří apod. 
  • menších a středních provozoven různého zaměření ( autodílny, pneuservisy, truhlárny, kovodílny...)                   

- vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší , hlášení do ISPOP, poplatky

- poskytování služeb firemní ekologie  ekologický outsourcing ), částečný nebo kompletní

- základní hodnocení rizik ekologické újmy 

 
Subjektům provozujících zemědělskou činnost zpracujeme :


 Havarijní plány, Provozně - manipulační řády různých zařízení
( čerpací stanice PHM, mycí rampy, ČOV, skladů prostředků pro ochranu rostlin, kompostáren apod.).

Provádíme zkoušky těsnosti nádrží na závadné látky a vystavíme osvědčení.