DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Činnost - celý přehled

Zajistíme pro Vás :

 •  vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší, poplatky, ohlašování apod. ( Zákon č. 201/2015 Sb. )
 •  firemní ekologie ( ekologický outsourcing )  
 •  ekoaudit ( částečný nebo  kompletní )  
 •  vedení obalového hospodářství ( Zákon č. 477/2001 Sb. a č. 62/2014 Sb.)
 •  vedení odpadového hospodářství ( Zákon č. 185/2001 Sb. a č. 184/2014 Sb.)
 •  zpracování Havarijních plánů ( Vyhláška č. 450/2005 Sb.)
 •  zpracování Provozně manipulačních řádů  čerpacích stanic PHM,  ČOV,  mycích ramp,                      olejového  hospodářství, skladů pro přípravky na ochranu rostlin, kompostáren a                            podobných zařízení. Nově také nabízíme zpracování Provozně organizačního řádu                              pro veřejné stravovací zařízení.  
 •  zkoušky těsnosti nádrží a jímek na Závadné látky včetně vystavení osvědčení                                                ( Vyhláška č.175/2011 Sb.) Odborně  způsobilá osoba - seznam MŽP ČR.
 •  základní hodnocení rizik ekologické újmy ( NV č. 295/2011 Sb. ) a její předcházení                                  ( Zákon č. 167/2008 Sb.)
 •  ochrana přírody a krajiny ( Zákon č.114/1992 Sb.)
 •  poradenská a konzultační činnost v oblasti ekologie a vodohospodářství